De Ideeën

De Ideeën

Een hedendaagse boerderij zonder missie is geen boerderij. Dat klinkt heel cru, maar we beseffen
ons steeds beter hoe boeren impact kunnen hebben op de leefomgeving. Bij de Mariahoeve staan
dier, natuur en mens samen sterker. We passen natuurbeheer toe om biodiversiteit te herstellen en
te behouden. Zo houden wij natuurlijke gronden bij voor Agrarische natuurvereniging De Capreton.
Dit levert ook weer gevarieerder en lekkerder gras op voor de lakenvelderkoeien. En de rijke mest
van onze koeien laat later het gras op de (natuur)gronden weer goed groeien. Een natuurlijke en
natuurrijke cirkel.
Elke dag leven wij dit gedachtegoed. Diversiteit in gewassen en dierlijke rassen levert diversiteit op
in lokale keukens. Dat is broodnodig voor de toekomst van ons voedselsysteem. De lakenvelderkoe
is in het recente verleden met uitsterven bedreigd. Door de speciale aandacht van een boerderij die
puur gericht is op instandhouding en verfijning van dit ras, worden lakenvelders met rasspecifieke
kenmerken in stand gehouden voor onze cultuur en natuur. Bovendien is dit (h)eerlijke stukje vlees
een rijke aanvulling op het voedselsysteem van nu en in de toekomst. En natuurlijk voor jouw bord!