De Boerderij

Het Wonen

Bijna twee eeuwen geleden stond er aan de Sint Odradastraat 26 in Alem een kapitale boerderij, die
helaas in de Tweede Wereldoorlog door bombardementen werd verwoest. In 1951 zorgde de familie
Van der Biezen (in Alem ‘D’n Bies’ genoemd) voor de bouw van de huidige herenboerderij
Mariahoeve op dezelfde locatie. Maria, hoe kan het ook anders, ofwel ‘Moeke van der Biezen’,
overleed er op 100-jarige leeftijd in 1990. Haar kinderen Truus en Cor hebben de koeienboerderij tot
het einde toe gerund. Daarna hebben de erven van Van der Biezen het woonhuis met een deel van
de grond verkocht aan de familie Hofman. In 2013, 15 jaar later, is de Mariahoeve aangekocht door
Jack en Margriet –met als laatste doopnaam Maria- de Wilt. Na vijf jaar woonplezier, werd het tijd
dat de boerderij weer echt tot leven zou komen. Lakenvelderkoeien Angela en Sophie kwamen de
stallen van de Mariahoeve bewonen. Althans, in de koude wintermaanden. Als het weer het toelaat,
geven zij kleur aan de omliggende weide van de Mariahoeve of aan de natuurlijke gronden van Alem
en omstreken. De lakenvelderkoeien vormen inmiddels een kleine kudde en het jongste kalfje van
de Mariahoeve is Maria genoemd.

De Ideeën

Een hedendaagse boerderij zonder missie is geen boerderij. Dat klinkt heel cru, maar we beseffen
ons steeds beter hoe boeren impact kunnen hebben op de leefomgeving. Bij de Mariahoeve staan
dier, natuur en mens samen sterker. We passen natuurbeheer toe om biodiversiteit te herstellen en
te behouden. Zo houden wij natuurlijke gronden bij voor Agrarische natuurvereniging De Capreton.
Dit levert ook weer gevarieerder en lekkerder gras op voor de lakenvelderkoeien. En de rijke mest
van onze koeien laat later het gras op de (natuur)gronden weer goed groeien. Een natuurlijke en
natuurrijke cirkel.
Elke dag leven wij dit gedachtegoed. Diversiteit in gewassen en dierlijke rassen levert diversiteit op
in lokale keukens. Dat is broodnodig voor de toekomst van ons voedselsysteem. De lakenvelderkoe
is in het recente verleden met uitsterven bedreigd. Door de speciale aandacht van een boerderij die
puur gericht is op instandhouding en verfijning van dit ras, worden lakenvelders met rasspecifieke
kenmerken in stand gehouden voor onze cultuur en natuur. Bovendien is dit (h)eerlijke stukje vlees
een rijke aanvulling op het voedselsysteem van nu en in de toekomst. En natuurlijk voor jouw bord!